Meny
Søk
Logg inn

Orientering om lånetilbud i Nordea

Orientering om lånetilbud i Nordea

Samarbeidet med Nordea er basert på følgende forutsetninger:

Lånebeløp
Minimum kr 10.000,- og maksimum kr. 40.000. Kravet er ellers at du må vært andelseier hos oss i minst 1 år for å kunne få lån.

Rentesats
Kontakt oss for informasjon om månedlig nominell etterskuddsrente. Den vil endres i takt med renteutviklingen i landet ellers.

Etableringsgebyr
Nordea krever et etableringsgebyr på kr. 500,- for lån uavhengig av lånebeløp

Vi stiller sikkerhet som selvskyldnerkausjonist for disse lånene og vil derfor kreve inn følgende provisjon ved innvilgelse av lån:

Kr. 300,- for lån inntil kr. 14.999 ,-
Kr. 500,- for lån mellom kr 15.000,- og 24.999,-
Kr. 800,- for lån på kr. 25.000,- eller mer. 

Termingebyr.
Nordea krever et termingebyr på kr. 50,- pr termin.

Tilbakebetaling
Lånet ytes som annuitetslån ed inntil 4 års månedlig nedbetaling etter følgende norm:

Beløp på     10.000,- - 1års nedbetaling
Beløp inntil 20.000,- - 2 års nedbetaling
Beløp inntil 30.000,- - 3 års nedbetaling
Beløp inntil 40.000,- - 4 års nedbetaling

Sikkerhet
Da vi stiller selvskyldnerkausjon for disse lånene trenger ikke andelseierne ytterligere sikkerhet overfor banken. Kredittvurderingen gjøres derfor av oss ved mottak av søknaden samtidig som banken går gjennom sitt register over betalingsanmerkninger.

Søknader
Søknadsskjema fås ved henvendelse til vårt kontor på Ullevål og skal returneres dit.
Søknaden skal ha følgende vedlegg:

- kopi av siste lønnsslipp
- kopi av siste selvangivelse
- underskrevet erklæring om lønnstrekk ved mislighold
- kopi av legitimasjon ( bankkort eller førerkort )

Etter vår gjennomgang av søknaden vil den bli sendt Nordea. Deretter vil banken sende låntakeren bekreftelse på lånet sammen med gjeldsbrev som må returneres med underskrift til Nordea.

Morarenter
Ved for sen betaling vil morarenter belastes i henhold til gjeldsbrevets betingelser. I tillegg kommer også purrekostnader.

Fratreden fra stilling
Dersom en låntaker slutter i sin stilling og ikke lenger kan være andelseier hos oss vil lånet forfalle til full innfrielse. Lånet kan imidlertid reforhandles med Nordea på individuell basis.

Vi håper at denne orienteringen gir svar på de fleste spørsmålene du har om dette lånetilbudet, og skulle det være noe du lurer på står vi gjerne til tjeneste.

Inkl mva
Handlekurv Handlekurv
Ingen varer i kurven

Følg oss på facebook   

Informasjonskapsler
X
Vi bruker informasjonskapsler. Dersom du fortsetter å bruke denne siden godtar du at informasjonskapsler blir brukt.
Sykehuspersonalets Interessekontor SA, Kirkeveien 166, 0450 Oslo - Tlf: 22 59 20 40 - E-post: post@spik.no